Widżet wyszukiwania

Panel może być w prosty sposób osadzony na każdej stronie internetowej. Po naciśnięciu przycisku „Szukaj” użytkownik jest przenoszony na główną stronę wyszukiwarki jakdojade.pl, gdzie proszony jest o wybór lokalizacji spośród prezentowanych podpowiedzi (dokładnie tak jakby wpisał tekst zapytania bezpośrednio w jakdojade.pl) – wyszukiwanie połączeń rozpoczyna się automatycznie. Jeśli dla wpisanego tekstu istnieje dokładnie jedno dopasowanie lokalizacja jest wybierana samoczynnie.

 

Wróć                                                                                                                                               Masz pytanie? Napisz!

Link dojazdowy

Opisana funkcjonalność jest podzbiorem szerszej funkcjonalności opisanej szczegółowo w dokumentacji api http.

Co to takiego?

Link dojazdowy pozwala na odpalenie serwisu jakdojade.pl z wypełnionym polem „Do” (punkt docelowy jest ustawiony na mapie a jego nazwa znajduje się w panelu zapytania). W tym momencie użytkownik podaje jedynie swoją lokalizację, aby wyznaczyć trasę dojazdu (pole „Z” jest domyślnie wybrane).

 

Link dojazdowy jakdojade.pl

Zastosowanie

Link dojazdowy może zostać wykorzystany do umożliwienia użytkownikom zewnętrznych systemów wygodnego sprawdzenia dojazdu komunikacją miejską. Dojazd komunikacją miejską może być ważny np. przy prezentacji miejsc wydarzeń w mieście, sprzedaży mieszkań i innych ofertach…

Tworzenie linku

Link dojazdowy najłatwiej wygenerować z poziomu serwisu jakdojade.pl (klikając na mapę, lub w znaleziony punkt). Ustandaryzowana struktura linku umożliwia również jego automatyczną generację z poziomu zewnętrznego systemu.

przykładowy link:
http://jakdojade.pl?tn=multikino&tc=52.39948:16.92917&cid=1

znak ‚?‚ oddziela parametry od adresu systemu
znak ‚&‚ oddziela poszczególne parametry
parametry to pary naza=wartość

dla podanego przykładu:
tn=multikino
tc=52.40661:16.93274
cid=1
dostępne parametry:

 • tn (to name – nazwa punktu docelowego – w tym przypadku multikino)
 • tc (to coordinate – współrzędne punktu docelowego – rozdzielone ‚:‚ – 52.40661:16.93274)
 • cid (city id – identyfikator miasta:
  1000 – Poznań
  2000 – Wrocław
  3000 – Warszawa
  4000 – Szczecin
  5000 – Kraków
  6000 – Łódź
  7000 – Trójmiasto
  8000 – Bydgoszcz
  8001 – Toruń
 • td (to description – opis punktu docelowego – widoczny następnie w ‚chmurce’ na mapie)  * parametr opcjonalny – przy jego braku na mapie nie pojawi się opis

Zarówno nazwa jak i opis muszą być poprawnie zakodowane – zgodnie z ogólnymi zasadami dla url’i (url encoding). Przykładowo znak spacji kodowany jest jako %20. Kodowanie url’i jest zwykle dostępne w każdym języku programowania. Dodatkowo opis punktu może zawierać podstawowe znaczniki HTML – jak np. <b> czy <br/>.

Współrzędne geograficzne zapisywane za w formacie dziesiętnym – długość : szerokość (z dowolną ilością miejsc po przecinku).

Wróć